ICA Gruppen har världens tredje bästa årsredovisning

ICA Gruppen blev trea i Annual Report on Annual Reports – rankingen av världens bästa årsredovisningar. Vi pratade med Frans Benson, IR-direktör på vår kund ICA Gruppen, om vad som ligger bakom framgången.

ICA Gruppen Årsredovisning 2020 online på desktop och mobil

Sedan 2012 har ni klättrat från 277:e plats till årets brons. Vad har förändrats under dessa år?

2012 hade beslutet om att bilda ICA Gruppen vilket innebar att verksamheten blev direkt noterad på börsen våren 2013. Det innebar ett stort skifte med bland annat högre krav på vår kommunikation mot finansmarknaden.

Sedan dess har vi tagit många initiativ för att göra årsredovisningen till ett allt mer finansiellt orienterat dokument med en smalare målgrupp. Vi skriver för den hyfsat insatte läsaren och den primära målgruppen är givetvis finans- och aktiemarknad. Samtidigt ska den funka lite som ett lättillgängligt uppslagsverk för att beskriva vilka vi är och vart vi är på väg.

Det som i början var som ett allmänt reklamblad har utvecklats till att beskriva strategi och vart vi är på väg. Texterna har kortats ner och blivit mer fokuserade för att tydligare kunna beskriva affären. Varje år frågar vi oss hur kan vi göra texterna mer lättillgängliga. Tillsammans med er på Solberg har vi lyckats driva detta åt rätt håll, hela tiden.

I motiveringen lyfts er onepager med en inspelad vd-film. Vilken betydelse har digital IR-kommunikation för er?

Vi har som alla andra varit tvingade till att göra digital IR-kommunikation de senaste åren på grund av pandemin, och det har fungerat bra. Det är en kanal som vi ständigt använder. Vi har valt att inte trycka årsredovisningen på många år och rapporten är layoutad i ett liggande format för att läsas på skärm. Det är så här folk tar till sig den här typen av information, vilket gör det till ett självklart val.

Vad betyder den här sortens rankingar för er?

Vi tar den med en viss nypa salt, men man ska ju samtidigt stanna upp och konstatera att vi har gjort något som juryn för tävlingen uppenbarligen tycker är bra. Det är kul, eftersom det är många som är involverade i projektet och det är många timmar som lagts ner på detta. Det blir helt enkelt en bekräftelse att det vi har gjort är bra. Nu går vi in i nästa årsredovisningsprojekt och frågar oss vad vi kan göra ännu bättre.

Några tips att skicka vidare till andra som vill göra bra årsredovisningar?

  • Börja med att se till att ni har en väl sammansatt grupp internt som driver projektet utefter en väl genomarbetad process.
  • Se tidigt till att få sanktion från ledningen så att ni vet att ni är på rätt spår.
  • Välj rätt samarbetspartner med duktig skribent.