Corporate branding

Varumärkes­strategi

Vi bygger er varumärkesstrategi på varumärkets faktiska egenskaper. Vi sätter också fingret på det ni behöver utveckla för att bli ännu intressantare för kunder och intressenter.

Vår beprövade process involverar medarbetare och kunder, och bygger därför ett trovärdigt och starkt varumärke som ni kan leva upp till och stärka från dag ett. Varumärkesstrategin omfattar exempelvis varumärkeshierarki och -struktur, och vi kan stötta er under hela resan till lansering, implementering och uppföljning.

Vanliga frågor om varumärkesstrategi

När du har din varumärkesstrategi på plats kan du formulera ett varumärkeslöfte, som i ett ord eller en mening fångar den upplevelse du vill ge dina kunder. Löftet formuleras i en beprövad process som tar avstamp i företagets faktiska egenskaper, vilka fördelar dessa egenskaper ger kunderna och hur fördelarna upplevs.

Positionen är den plats vi vill ha i målgruppernas medvetande. Fråga därför vad du kan göra för dina målgrupper och intressenter, undersök hur dina konkurrenter agerar och analysera dina egna styrkor och utvecklingsområden.

En klassisk nulägesanalys är starten på ett framgångsrikt arbete med affärs- och varumärkesutveckling, där definition av önskad position ingår. Vi bidrar med kvantitativa och kvalitativa analyser, väl underbyggda slutsatser, tydliga presentationer och lyhörd processledning

Varumärkesplattformen är en del av affärsstrategin. Den beskriver hur vi vill uppfattas och hur vi gör för att skapa upplevelsen. Varumärkesplattformen styr alltså hur organisationen ska agera och kommunicera för att skapa ett starkt och känt varumärke.

Den innehåller bland annat:

  • Vision, mission, affärsidé
  • Unika fördelar på marknaden
  • Varumärkets egenskaper (kärnvärden)
  • Positionering
  • Varumärkeslöfte
  • Insikter om målgruppens behov och förväntningar
  • Marknad
  • Ton och manér
  • Kommunikativa huvudbudskap

Er varumärkesplattform är alla medarbetares verktyg för bra affärsbeslut och träffsäker kommunikation. För att alla ska förstå hur verktyget används och inse kraften i ett välvårdat varumärke, behöver du utbilda chefer och medarbetare.

Vi tar fram ett material med praktiska övningar, som utgår från medarbetarnas verklighet och gör varumärkesplattformen begriplig och relevant. Utbildningen löper under en längre tid med målet att varumärkestänket ska bli en självklar del av allt beslutsfattande.

Trött på papperstigrar? Hjälp chefer och medarbetare förstå varför affärsplanen ser ut som den gör och vilka målen är. Gå från insikt till engagemang genom att översätta den övergripande planen till attraktiva och konkreta mål på team- och individnivå. Sist men inte minst: följ upp, följ upp, följ upp.

Alla dessa steg kräver ledare med kommunikativ insikt. Vi coachar, tar fram en tydlig process och ett kommunikationsmaterial som är relevant för mottagaren.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke