Vårt erbjudande

Finansiell rapportering

Solberg är en av de största byråerna i Sverige inom finansiell rapportering och kommunikation. Finansiella rapporter är ett centralt verktyg för att kommunicera bolagets verksamhet, strategi och ekonomiska utfall och ska bidra till att skapa förtroende.

Rapporteringen ska ge en rättvisande bild av den aktuella perioden – och är viktig för att föra fram budskap och information till kapitalmarknaden samt bolagets övriga intressenter.

Solberg har lång erfarenhet av rapporteringsuppdrag för både pdf/tryck och online. Vi ser till att processerna är effektiva, med en hög grad av flexibilitet för att underlätta för våra kunder, oavsett om det handlar om årsredovisningar, delårsrapporter eller hållbarhetsrapporter.

Så här har vi gjort för att hjälpa andra