Vårt erbjudande

Finansiell rapportering

Solberg är en av de största byråerna i Sverige inom finansiell rapportering. Finansiella rapporter är ett centralt verktyg för att kommunicera bolagets verksamhet, strategi och ekonomiska utfall och ska bidra till att skapa förtroende.

Rapporteringen ska ge en rättvisande bild av den aktuella perioden och är viktig för att föra fram budskap och information till kapitalmarknaden samt bolagets övriga intressenter.

Solberg har lång erfarenhet av rapporteringsuppdrag för både pdf, tryck och online och är väl uppdaterade på de lagar och regelverk som rör rapporteringen. Vi kan bistå med stöd runt hela produktionen, rådgivning, copywriting, design och produktion, eller delar av den. Processen är viktig, vi ser till att den är effektiv, med önskat teknikstöd och hög flexibilitet för att underlätta för våra kunder, oavsett om det handlar om årsredovisningar, delårsrapporter eller hållbarhetsrapporter.