Finansiell rapportering

Årsredovisningar

En viktig anledning till att lägga ner kraft och resurser på årsredovisningsproduktionen är möjligheten att stärka kapitalmarknadens förtroende för företaget och intresset för aktien.

En genomtänkt rapportering bidrar till att tydliggöra företagets affär och strategi på ett pedagogiskt sätt. Årsredovisningen ska vara lättillgänglig, men samtidigt tillräckligt faktafylld och djuplodande för att kunna beskriva bolagets lösningar på samhällsutmaningar. Ett kreativt idéarbete och en väl förankrad process är avgörande för att lyckas att ta fram en bra års- och hållbarhetsredovisning. Första steget är att tillsammans fastställa mål, syfte och de olika produkternas kommunikativa koncept. Under startmötet diskuterar vi också målgrupp, tonalitet och innehåll.

Vi hjälper till med allt i produktionen av årsredovisningen, från analys till färdig produkt. Vi stöttar genom hela processen, men kan också bidra i just de delar där det kan behövas ett utifrånperspektiv: Idé och koncept samt budskap, texter och design. Självklart kan vi ansvara för projektledning och rådgivning samt hålla i produktion, vare sig det handlar om tryck eller online. Våra rådgivare har uppdaterad kunskap om förändrade lagkrav och regelverk.

Hög flexibilitet underlättar för kunden

Under korrekturprocessen föreslår vi veckovisa avstämningar över telefon och efter publicering följer vi upp för att bland annat diskutera måluppfyllelse jämfört med förväntningar och uppsatta mål. Detta är en viktig del i processen för att identifiera förbättringspotential både för kommande processer och för utveckling av innehållet.

Solberg har lång erfarenhet av komplexa rapporteringsuppdrag för både pdf/tryck och online. Vi ser till att processerna är effektiva med en hög grad av flexibilitet för att underlätta för våra kunder. Redan i början av processen diskuterar vi hur innehållet i årsredovisningen ska kunna återanvändas i fler kanaler som inlägg i sociala medier eller som en bas för företagspresentationen.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner