FINANSIELL RAPPORTERING

Delårsrapporter och boksluts­kommunikéer

Solberg är en av de största byråerna i Sverige inom finansiell kommunikation.

I arbetet med delårsrapporteringen har vi möjlighet att hjälpa er med att ta fram och formulera budskap, samt hålla i copy, design och projektledning. Vi kan även ta fram en lanseringsplan och presentations- och roadshowmaterial som stöd när rapporten ska presenteras. Baserat på årsredovisningens format har vi för många kunder tagit fram smidiga och flexibla formatmallar för de företag som själva vill hålla i produktionen.

Vi kan göra er delårsrapportering bättre!

  • Är budskapen tillräckligt tydliga?
  • Är rapportens struktur optimal för det ni vill berätta?
  • Är ni nöjda med spridningen av er rapportering?

Många kunder vänder sig till oss då de anser att deras budskap inte når fram och att bolaget upplevs som felvärderat. I många fall vill man även ha hjälp att effektivisera hela produktionsprocessen.

Kontakta oss för att få våra konkreta tips för att förbättra er rapportering framåt, och se hur vi har hjälpt andra bolag.

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig!

Vanliga frågor

En delårsrapport är en rapport som beskriver ett företags verksamhetsutveckling, resultat och händelser under en viss tidsperiod på året. Oftast görs delårsrapporter varje kvartal (kvartalsrapportering).

Ett företag som är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt ÅRKL eller ÅRFL ska lämna en delårsrapport. Följande bolag omfattas av kravet:

  • Börsnoterade bolag
  • Finansiella holdingbolag som huvudsakligen eller helt och hållet förvaltar andelar av ett dotterbolag som antingen är ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag
  • Banker
  • Hypoteksinstitut
  • Kreditmarknadsföretag
  • Värdepappersbolag
  • Företag som upprättar en koncernredovisning

Kraven på innehåll varierar mellan olika företag. Detta kan till exempel bero på vilken lista företaget är noterat på. Gemensamt för alla aktiebolag är dock att delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, balansräkning, noter och delårsinformation (inkl. risker och osäkerhetsfaktorer) samt jämförande uppgifter för samma rapportperiod för föregående räkenskapsår.

Bokslutskommuniké och delårsrapporter/redogörelser ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapporteringsperioden. Det ska framgå i delårsrapporten om en revisor genomfört en översiktlig granskning eller ej. Delårsrapporten ska lämnas in till Bolagsverket och för vissa bolag ska delårsrapporten även lämnas in till Finansinspektionen, offentliggöras och publiceras på bolagets webbplats.

I en koncern måste moderbolaget delårsrapportera. Utöver uppgifter gällande moderbolaget så måste även uppgifter för hela koncernen redovisas.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR

Relaterade nyheter