Finansiell rapportering

ESEF-taggning

Vill du undvika fallgroparna i processen med ESEF-taggning?

Är du projektansvarig för årsredovisningen eller arbetar du med att ESEF-tagga? Då kan du få några tips av oss för att undvika fallgropar inför årsredovisningen 2023. Solberg har unik expertis på teknisk ESEF-taggning kopplat till InDesign.


Boka ett möte med oss om du vill veta mer!

  • Våra lärdomar av taggningsprocessen 2022
  • Nyheter och förändringar inför taggning av årsredovisningen 2023
  • Några enkla tips från Solberg för er process

Vi erbjuder bland annat följande konsulttjänster:

  • Säkerställa att rätt tagger-inställningar är gjorda
  • Förbereda InDesign-dokument för taggning
  • Test-tagga rapporten i rekommenderad inställning
  • Felsökning i ESEF-rapporten (hidden data, hidden fatcs, konverteringsfel)

Q&A

ESEF (European Single Electronic Format) är en teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar.

Bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU.

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och rapport över förändringar i eget kapital samt noter – noterna ska blocktaggas.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Klas Rubendahl

Klas Rubendahl

Teknisk ESEF-specialist och Final Art

Så här har vi gjort för att hjälpa andra