Finansiell rapportering

Onlineversion av din årsredovisning

Rapportera på ett lättkonsumerat sätt online genom en onepager

Rapporter skapas i allt högre grad endast som PDF. Men PDF, som är tänkt att fungera som en utskriftsvänlig digital trycksak, lämpar sig mindre bra för de skärmar vi har idag. Det stående formatet, skillnad i upplösning mellan tryck och skärm och användandet av spalter leder till en massa scrollande och zoomande för användaren. PDF är helt enkelt inte optimalt för djupare läsning eller förmedling av viktiga budskap på skärm.

För att få mer ut ur den kommunikation som arbetas fram i rapporten har Solberg utvecklat en smidig CMS-baserad lösning för att skapa en koncentrerad webb med det viktigaste från rapporten.

Onlinerapport

Solberg har producerat onlineversioner av årsredovisningar och andra rapporter sedan internet slog genom. Genom åren har rapporterna genomgått många faser. Vi har producerat allt från fullskaliga rapporter som innehåller såväl framvagnens text och bild som bakvagnens tabell- och sifferdel, till de förenklade versionerna som nu är mer populära. Vi kallar dem onepagers.

Onepager – den förenklade onlinerapporten

Som namnet skvallrar om är onepagern en rapport presenterad som en lång webbsida. Men det är en sida som är pedagogiskt rik på interaktion och animation. Syftet är att snabbt kommunicera det viktigaste från året på ett sätt som förmedlar den känsla och de kärnvärden som varumärket står för. En blandning av text, bild, video och animation lockar till läsning och gör den till ett effektivt verktyg för att presentera bolaget på kort tid och olika typer av enheter.

Onepagern plockar russinen ut kakan genom att lyfta fram information från den första hälften av årsredovisningen och låta siffer- och tabelldelen länkas till den mer utskriftvänliga PDF-versionen av rapporten.

En onepager fungerar lika väl på mobilen som på desktop och är utmärkt som landningssida när man ska dela sin rapport i till exempel sociala medier. Man kan se den lite som en kampanjwebb för sin årsredovisning eller hållbarhetsrapport.

Egen adress för framtiden

Den vanliga webben underhålls vanligtvis av många olika personer, vilket gör den mindre lämpad till att producera årsredovisning på, eftersom den ofta innehåller information som är kurspåverkande. Även de mallar man har till hands på den vanliga corpwebben brukar sällan erbjuda nog med frihet för att skapa en lockande produkt.

Vår lösning innebär en möjlighet att samla alla rapporter på en egen molnbaserad webbserver med egen webbadress enligt modellen https://reports.domän.com. När denna webbplats väl är på plats kan man använda samma adress år efter år – och därmed få ett rapportarkiv på köpet.

Produktion

Baserat på PDF-versionen tar Solberg tar fram förslag på disposition, formgivning och interaktionsdesign. Vi sätter upp säker hosting och konfigurerar ert CMS för rapportwebben. Baserat på den godkända interaktionsdesignen utvecklar vi de funktioner som krävs för att bygga den slutliga onlinerapporten. Som kund får ni givetvis tillgång till den låsta arean och har möjlighet att jobba direkt i systemet. Layouten sker på låsta delar av webbplatsen till dess att det är dags för publicering – vilket brukar ske samtidigt som pressmeddelandet om årsredovisningen går ut.

Exempel på användningsområden för en onepager

  • Lansering årsredovisning
  • Kapitalmarknadsdagar
  • Introduktion nyanställda
  • Introduktion leverantörer

Vanliga frågor om onlinerapporter eller onepagers

De vanligaste blocken är ett startblock med rubrik och bild som välkomnar och tydligt visar att man är på en rapportwebb. Med fördel har man med nyckeltal, VD-ord, kort beskrivning av verksamheten, kort om strategin och ett hållbarhetsavsnitt. 

För sifferdelen är det vanligt att man länkar till PDF:en för djupare läsning.

Ett CMS (Content Management System) är det webbbaserade systemet man använder för att uppdatera sin webbplats. 

Ett välbyggt CMS ger redaktören möjlighet att skapa intressanta webbplatser utan att vara webbutvecklare själv.

Hosting kommer från web hosting (eng) betyder webhotell. Det finns många olika alternativ där de vanligaste är;

  • Egen webbserver hos den egna IT-organisationen
  • Egen webbserver på ett webbhotell (kallas även co-location)
  • Virtuell webbserver på ett webbhotell
  • Cloud-lösning (SaaS) direkt hos leverantör eller genom 3:e parts verktyg. Exempel på detta är Amazon Web Services eller Microsoft Azure.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Fredrik Rittberger, Senior Consultant and Digital Advisor på Solberg

Fredrik Rittberger

Seniorkonsult och digital rådgivare