Vårt erbjudande

Hållbarhetskommunikation

På Solberg kan vi hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av att vägleda kunder i att utveckla affärsmässiga hållbarhetsstrategier och formulera budskap och kommunikation som når fram. Vi jobbar med kunder i olika storlekar, branscher och ambitionsnivå och våra erfarna rådgivare guidar dig från ax till limpa. 

De närmsta åren är avgörande. Näringslivet behöver ställa om till mer cirkulära affärsmodeller, begränsa klimatutsläppen och arbeta för ökad social hållbarhet på bred front. Mänskliga rättigheter i leverantörsledet, mångfald och finansiering av mer hållbara produkter och tjänster är andra centrala frågor.  

Utifrån ett konkurrensperspektiv uppfattas hållbarhet som en styrka. Företag som kommunicerar framsteg och utmaningar inom hållbarhet, uppfattas som relevanta och mer attraktiva. Fyra av fem svenska konsumenter är beredda att betala mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen. 

Kommunikation är en förutsättning 

Kommunikation är en förutsättning för att nå ut med hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetskommunikation, både externt och internt, förankras hållbarhetsarbetet i organisationen och bland dess intressenter. Solbergs hållbarhetsrådgivare och designstrateger integrerar rådgivning och budskap med strategisk design för både digitalt och tryckt material. 

Vi hjälper er med: 

  • Rådgivning 
  • Intressent-, målgrupps- och väsentlighetsanalys
  • Copy
  • Budskapsformulering 
  • Produktion och design