Hållbarhet

Hållbarhets­rådgivning

Vi hjälper er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete och sätta upp långsiktiga mål som skapar konkurrensfördelar och synergier i företaget.

Vi identifierar, utifrån era unika förutsättningar, de hållbarhetsområden som skapar affärsmässiga fördelar som gör det möjligt att integrera hållbarhet i er affär och därmed stärka ert varumärke.

Vårt koncept för strategiskt hållbarhetsarbete utgår från GRI Standards, CSRD och ESRS och innehåller bland annat nedan fyra delar:

  • Nulägesanalys
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsstrategi, mål och nyckeltal

Efter avslutat projekt hjälper vi er att kommunicera er hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete, läs mer under Hållbarhet och Hållbarhetsrapportering.

Vi kan även bistå som bollplank i ert strategi- och hållbarhetsarbete genom riskbedömningar och rådgivning samt utveckling av uppförandekod och policyer.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner