Vårt erbjudande

Investor Relations

Ett strategiskt IR-arbete ökar möjligheterna till större synlighet, högre kännedom och ökat förtroende på kapitalmarknaden.

Investor Relations är ett spännande men komplext område. Ett dynamiskt kommunikationslandskap, omfattande regulatoriska krav och en föränderlig omvärld ställer höga krav på ett bolags IR-arbete för att nå ut till – och skapa förtroende hos – kapitalmarknadens olika aktörer.

Ett strategiskt och effektivt IR-arbete skapar förutsättningar för trovärdig kommunikation med marknaden och bidrar till att investerare och andra intressenter kan ta välinformerade beslut.

Vi på Solberg har omfattande erfarenhet av såväl kvalificerad rådgivning på styrelse- och ledningsnivå som operationellt utförande i alla typer av IR-frågor. Med djup kunskap om kapitalmarknaden och bred branscherfarenhet hjälper vi allt från large cap-bolag till små tillväxtbolag att utveckla och effektivisera IR-kommunikationen. Vi stöttar våra kunder både med punktinsatser och löpande som bolagets dedikerade IR-resurs. Det som avgör är era behov och ambitioner.