Investor Relations

Webbplats för era investerare

IR-webben är ett av de viktigaste verktygen i den löpande kommunikationen med era investerare. Väl gjord, träffar den börsens och Finansinspektionens krav och förmedlar även vad bolaget står för och ger vederhäftigt beslutsunderlag för era intressenter.

Den här typen av webbplatser kallas ofta IR-webb, investerarwebb eller IPO-webb och skapas ofta i samband med att ett bolag har valt att göra en börsresa. 

Då informationen och budskapen ofta skiljer sig från vanlig marknads­kommunikation, finns det anledning att publicera den här informationen på en egen webbplats (ir.bolagsnamn.se) eller på en koncern- eller corporate webbplats (t.ex. bolagsnamngroup.com).  

Solberg har stor erfarenhet av att ta fram och underhålla webbplatser riktade mot kapitalmarknaden och tar ett helhetsansvar vid produktionen av webbplatsen. Under processen samarbetar vi med de rådgivare ni redan har som till exempel finansiella rådgivare, banker och advokater. Detta är vanligt exempelvis i samband med IPO-processer.

Vad Solberg kan hjälpa till med vid framtagning av webbplatsen:

  • Struktur. Trädet av sidor på webbplatsen (struktur).
  • Funktion. De funktioner som webbplatsen ska erbjuda och hur de ska utvecklas.
  • Krav och praxis. Vi säkerställer att ni uppfyller de krav som ställs på investerarwebben – både tekniskt och regelmässigt (ofta tillsammans med den bank eller rådgivare ni har valt om ni är påväg till börsen).
  • Textproduktion. Ofta baserat på information från rapporter eller bolagsbeskrivningar.
  • Webbdesign. Vi skapar en webbplats som lever upp till er visuella identitet. Om ni inte har en, eller om den saknar stöd för digitala kanaler, kan vår designstudio ta fram en utvecklad visuell identitet som gör jobbet.
  • Webbutveckling. Tillsammans med våra samarbetspartner utvecklar vi moderna webbplatser som hostas i en trygg molnmiljö. Om ni redan har partner för webbutveckling jobbar vi tillsammans med dem för att ta fram er investerarwebb.

Vi är experter på att skapa börsfähiga webbplatser för kapitalmarknaden och corporate/koncernwebbar. Vi har utvecklat ett startpaket som kortar utvecklingstid och kostnad avsevärt. Paketet har  exempelvis moduler som integrerar mot pressmeddelandetjänster som Cision och Modular Finance.

Vanliga frågor

Kraven på webbplatsen varierar beroende på vilken börs aktien är listad på. För bolag som är på väg till börsen är det inte ovanligt att man väljer Nasdaq First North – som passar bra för företag som inte redan kvalar in på den reglerade marknaden (small, mid eller large cap). Som ett steg i att hålla en hög kvalitet på de bolag som är, eller vill lista sig på börsen, ställer Finansinspektionen och börsen krav på emittenternas informationsgiving.

Kraven omfattar till exempel hur pressmeddelanden ska hanteras och filtreras, finansiell historik (årsredovisningar), finansiell kalender med historik, tydlighet kring ägarbilden och styrelse samt ledning. Utöver det finns även praxis i form av information som investerare förväntar sig hitta på webbplatsen.

Pressmeddelandefunktionen är central på en corpwebb. Regulatoriska pressmeddelanden måste publiceras samtidigt som i de andra kanalerna. Utöver det måste man enkelt kunna skilja på pressmeddelanden som är regulatoriska eller marknadsriktade. Distributionen sker oftast genom tjänster från Cision eller Modular Finance. Som en del i vårt erbjudande Löpande IR-stöd kan vi skriva, översätta, designa, göra kanalval och distribuera allt från nyheter till regulatoriska pressmeddelanden. Detta är funktioner vi har stöd för i vårt startpaket.

Både Cision och Modular Finance har tjänster för att ta hand om prenumeranter och distribution av pressmeddelanden och nyheter. Med vårt startpaket lägger du enkelt till ett formulär som integrerar direkt mot deras lösningar för prenumeration på era pressmeddelanden.

Som börsbolag har du krav på att ha en finansiell kalender som innehåller både framtida och tidigare händelser. Vårt startpaket innehåller funktioner för att ta hand om kalenderhändelser och automatiskt lägga dem i rätt flik baserat på datum.

Det finns många källor för den här typen av information – exempelvis Euroclear, Cision och Modular Finance. Vanligast är att man har med en aktieticker och en aktiegraf på sin investerarwebb. Men det finns även mer matnyttig data att hämta in helt automatiserat.

Vi har till exempel hjälpt Meko att ta fram företagets corpwebb: meko.com. Där kan man hitta djupare data om aktien, statistik om ägarna, tabeller över insynshandel och matnyttiga nyckeltal – data som är automatpublicerat. Vårt startpaket innehåller funktioner för att integrera med både Cision och Modular Finance.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Fredrik Rittberger, Senior Consultant and Digital Advisor på Solberg

Fredrik Rittberger

Seniorkonsult och digital rådgivare