Investor Relations

Löpande IR-stöd

IR-rollen är mångfacetterad och resurskrävande. Oavsett om ansvaret ligger på VD, CFO eller IR-ansvarig finns ofta behov av rådgivning, bollplank eller stöd i utförande av IR-aktiviteter.

Med engagemang, ett utifrånperspektiv samt stor kunskap om kapitalmarknaden och dess aktörer hjälper vi såväl stora som små bolag med analys, strategi och utförande av IR-kommunikation för att hantera förväntningar, skapa synlighet och intresse samt öka förtroendet för bolagets strategi och verksamhet.

Att ta hjälp av externa resurser är ofta ett effektivt sätt att säkerställa kapacitet för att kunna driva ett proaktivt och strategiskt IR-arbete.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR