Investor Relations

Utbildning och coachning

Vi arbetar dagligen med rådgivning och strategiskt IR-arbete hos våra kunder och tar ofta fram interna företagsanpassade utbildningar när det efterfrågas.

Våra utbildningar och coachningtjänster gör vd (och övriga personer som möter media) bättre förberedda för att kunna kommunicera ert företags story till media och analytiker.

Medieträning: Grundutbildning

Under en halvdag uppdateras du på förändringarna i medielandskapet och vad dessa betyder för ert IR-arbete. Du får med dig smarta verktyg för att planera budskap som gör dig bättre på att besvara medias och analytikers frågor. Vi övar i korta intervjuer framför kamera och coachningen gör dig tryggare i mötet med reportern. Våra rutinerade medietränare ger dig individuellt anpassade tips om hur du kan föra fram budskapen mer effektivt. Grundutbildningen är utformad för att höja er kompetens, och passar bra att genomföra när ni inte är utsatta för någon krävande situation.

Situationsanpassad medie- och budskapsträning

Lanseringar, rapportpresentation och beslut om omställningar är några tillfällen då förtroendet för företaget förutsätter genomtänkt kommunikation. Vår situationsanpassade träning är ett stöd inför konkreta och väl definierade kommunikationsinsatser.

Oavsett vilken situation ert företag står inför, är Solberg ett tryggt stöd genom processen att hitta de bästa argumenten och att skapa sammanhängande budskap. Våra rådgivare har stor erfarenhet av granskande media och kan coacha inför mötet med reportrar och analytiker. Vi hjälper till med val av strategi och träning framför kamera. Träningen är ett stöd inför skarpa situationer.

Kommunikationsplanering för kriser

Bästa tidpunkten att planera för kris, är när verksamheten löper på som den ska. Det är då ni har tid för förberedelserna som gör att kommunikationen under krisen fungerar.

Det är inte ovanligt att företag förr eller senare hamnar i en kris eller annan situation som kräver snabb och omfattande kommunikation gentemot marknaden. Därför är det nödvändigt att i förväg ta fram en kriskommunikationsplan som omfattar exempelvis vilka som ska ingå i krisledningen, vad de ska göra och hur arbetet ska genomföras. Solberg kan hjälpa till och leda arbetet med att ta fram en plan för er kriskommunikation.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR