Vårt erbjudande

Public Relations

PR handlar om relationer. Det handlar om ett företags långsiktiga relation till de intressenter som påverkar företagets möjligheter att nå sina affärsmål eller sina verksamhetsmål. Relationer som bygger varumärke.

Ofta delar man in kommunikationen i tre olika sorters PR: den uppmärksamhet som ni skapar i era egna kanaler, den uppmärksamhet som ni betalar för och slutligen den som ni förtjänar i andras medier. Vi utgår alltid från affärsmålen för att kunna identifiera företagets intressenter. I den fasen gör vi ofta en kund- och intressentanalys som ger kunskap om vad som definierar, driver och engagerar intressenterna – men också om vilken betydelse företaget och produkterna har för intressenterna.

Med en trygg kunskap om företagets mål och intressenter, sätter vi sedan de budskap som ska kommuniceras. Enkla, raka formuleringar som berättar vad målgrupperna ska veta, vad de ska känna och vad det ska göra efter att ha tagit till sig kommunikationen. Det handlar om betydelse, inte om copy.

Intressentanalysen sätter också färg på företagets tonalitet; hur målgrupperna ska uppfatta företaget. Analysen sätter också ramarna för hur vi tillsammans kan nå intressenterna – genom vilka kanaler vi ska kommunicera. Frågan vi då ställer oss är hur vi kan balansera kommunikationsmixen: Vilket innehåll ska vi skapa för företagets egna kanaler? Vilka poddar eller publikationer är det värt att köpa sig tillträde till? Vilka undersökningar, utspel och rapporter kan vi ta fram för att skapa nyheter och buzz i media?

Till sist mäter vi, analyserar och skruvar på aktiviteterna. Alla strategier är preliminära. Ju mer vi vet om utfallet, desto effektivare kan göra dem genom kompletteringar och justeringar.

Vi är ditt bollplank och finns alltid på plats för dig. Vår erfarenhet och kompetens skapar trygghet och utmanar dig för att utveckla PR som leder till resultat. Vi hjälper dig att formulera konkreta strategier och genomföra de aktiviteter som skapar den förflyttning som du önskar.

Våra tjänster inom Public Relations