Pagero

Förklara en ambitiös tillväxtstrategi

Solberg har arbetat tillsammans med Pagero sedan 2020 med finansiell och hållbarhetsrapportering. Fokus har varit att skapa förståelse för bolagets verksamhet och bygga förtroende för den valda tillväxtstrategin. 

Omslag till Pagero årsredovisning 2022
Sida 2 i Pagero årsredovisning 2022
Sida 4 i Pagero årsredovisning 2022
Sida 10 i Pagero årsredovisning 2022

Pagero utvecklar och säljer molnbaserade SaaS-tjänster som gör att köpande och säljande företag kan skicka nödvändiga affärsdokument som order, fakturor, betalningsinstruktioner med mera till varandra helt digitalt och i enlighet med gällande lagkrav. 

Med kontor i över 30 länder och huvudkontor i Göteborg är bolagets ambition är att bli global marknadsledare. Idag räknas Norden, Centraleuropa samt utvalda länder i Latinamerika som etablerade marknader, men kunderna finns i över 140 länder.   

För årsredovisningen 2022 gav Solberg råd kring innehåll, utvecklade hållbarhetsarbetet och den tillhörande rapporteringen, skrev texter samt designade och producerade rapporten. Nyheter var ett attraktivt skärmanpassat wide-format och starka inledande sidor som sammanfattade och förklarade verksamheten och strategin utifrån ett finansiellt perspektiv.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult