Pagero

Förtydliga bolagets erbjudande kommunikativt och visuellt

... genom en årsredovisning med tydligt och pedagogiskt innehåll och en design som följer bolagets visuella koncept, sedan tidigare uppdaterat av Solberg. Årsredovisningen 2021 är Pageros första som noterat bolag och innehåller även deras allra första hållbarhetsrapport.

Omslag till Pagero årsredovisning 2021
Strategi och mål i Pagero årsredovisning 2021
Hållbarhetsredovisning i Pagero årsredovisning 2021
Ikoner från Pagero årsredovisning 2021

Pageros mål är att bygga världens största öppna och molnbaserade, digitala affärsnätverk. Genom att erbjuda tillhörande applikationer för fakturering, transaktioner, order- och dokumenthantering ska nätverket vara enkelt och skalbart.

Solberg har varit delaktig i att producera innehåll och texter men också skapat ett visuellt manér för att förtydliga och pedagogisera hur Pagero skapar värde. Solberg har även bidragit i framtagande av bolagets strategi och struktur för hållbarhetsarbetet. Genom att lyssna in Pageros intressenter, genomföra en väsentlighetsanalys, definiera nyckeltal och risker utifrån Pageros påverkan utgör detta tillsammans en strategisk grund för bolaget i en hållbarhetsplattform.

Kunduppdraget har innefattat produktion och textarbete till bolagets års- och hållbarhetsredovisning men även övriga illustrationer, filmer och webbskisser.

Resultat
Pageros årsredovisning ska bidra till att skapa förtroende för dem som noterat bolag och även spegla bolagets sätt att arbeta med de prioriterade hållbarhetsfrågorna. Den finns tillgänglig som pdf på Pageros webbplats. De framtagna filmerna pedagogiserar bolagets erbjudande.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult