VBG Group

Strukturerad och pedagogisk rapportering

…för ökad tydlighet och bättre förståelse

Omslag till VBG delårsrapport januari till september 2022
Koncernens utveckling i  VBG delårsrapport januari till september 2022
Omslag till VBG Group årsredovisning 2021
Hållbarhetsfokus i VBG årsredovisning 2021

VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 800 medarbetare i 17 länder. Bolaget är en långsiktig aktiv ägare av tre helägda divisioner verksamma inom klimatsystem, släpvagnskopplingar, automatiska snökedjor, skjutbara tak, lösningar för mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning. 

”Säkerhet” står och har alltid stått i fokus under koncernens mer än 70-åriga historia. I kommunikationen är det en viktig del som samlar bolagets diversifierade verksamhetsportfölj och som tillsammans med bolagets strategiska ramverk och ökat fokus på hållbarhet är budskap som VBG Group vill förmedla.

Solberg har arbetat tillsammans med VBG Group sedan 2005 och arbetet har under årens lopp bestått av rådgivning och projekt inom såväl varumärke, PR, hållbarhet, IR och finansiell rapportering. Solberg har exempelvis för den finansiella rapporteringen tagit fram designen för delårsrapporterna och står för rådgivning, textarbete, design och produktion av årsredovisningen.

För årsredovisningen 2021 låg fokus på att fortsatt utveckla strategiavsnittet och kommunicera det nya strategiska ramverket. Innehållsmässigt lades även mycket tyngd på bolagets ökade fokus på hållbarhet och att beskriva bolagets risker och riskhantering. Delårsrapportens design och layout ska följa årsredovisningen och i samarbetet med Solberg ligger fokus på en smidig och välfungerande process.

RESULTAT

VBG Groups rapportering är ett väldigt bra exempel på hur ett bolag pedagogiskt kan förklara sin affär, strategi och utveckling. Bolaget var 2021 med sin årsredovisning för 2020 nominerade till bästa årsredovisning inom Midcap-segmentet i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR