Utbildningar

Vi erbjuder certifierade utbildningar och företagsspecifika workshops inom hållbarhet. Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor erfarenhet inom respektive område.

Utbildningar inom rapportering:

Utbildningar inom affärsutveckling:

  • Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
  • Integrera hållbarhet i affären och den strategiska styrningen
  • Hållbarhetsstyrning
  • Riskhantering och scenarioanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper er att förbättra kommunikationen med era målgrupper och integrera hållbarhetsarbetet för att utveckla er affär och stärka ert varumärke. Vi stöttar, utbildar och rådger vid rapportering i linje med såväl lagkrav som internationella ramverk så som GRI, FN: globala målen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och TCFD.  Med gedigen erfarenhet hjälper vi er att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg för ständiga förbättringar.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält