Investor Relations

Strategi för IR-kommunikation

Med en solid strategi för IR-kommunikationen och en konkret aktivitetsplan på plats är ni bättre förberedda på att agera proaktivt och reaktivt på nya möjligheter och risker när de uppstår – vilket de oundvikligen kommer att göra.

Strategin ger er bättre förutsättningar att arbeta systematiskt med IR och att bygga förtroende på kapitalmarknaden. En bra strategi för IR-kommunikationen utgår från företagets specifika behov och förutsättningar och ser olika ut för varje bolag. Solbergs rådgivare har omfattande erfarenhet av att stötta bolag att ta fram effektiva strategier för IR-kommunikationen och omsätta dessa i handfasta IR-aktiviteter.

Vi kan hjälpa er från ax till limpa eller med punktinsatser för att exempelvis se över befintlig strategi eller att ta fram en aktivitetsplan för det kommande IR-året.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR