Genom att på ett välstrukturerat sätt och med hjälp av storytelling levandegöra en komplex och bred verksamhet.

Stena AB är verksamma inom en rad branscher över hela världen. Årsöversikten och årsredovisningen skildrar tillsammans hur kundfokus, hållbarhetsfrågor och konkurrenskraft driver de bolagets 15 000 anställda.

Rapportpaketet som består av årsöversikt, hållbarhetsrapport och årsredovisning är anpassat till olika målgrupper och Solberg har bidragit med innehåll, design och produktion. Med en kombination av print och webb presenteras såväl siffror som berättelser på ett tillgängligt sätt.

Onlineversionen är skapad i responsive design för att vara läsbar och tillgänglig i alla enheter.

I kombination med en design som ger stort utrymme åt storytelling skapades ett rapportpaket som utmärks av god funktionalitet och hög användarvänlighet.

Resultat

Effektiv beskrivning av verksamheten ur olika perspektiv, anpassat för olika kanaler och målgrupper.

Kontakta oss

Carl Bjernstam

Carl Bjernstam

Kommunikationskonsult

031-771 75 21

carl.bjernstam@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält