Genom att ständigt utveckla struktur och innehåll

ICA Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället och hållbarhet är en integrerad del i det dagliga arbetet i alla ICA Gruppens verksamheter.

Årsredovisningsarbetet kännetecknas av ständig utveckling och hållbarhetsrapporten har steg för steg integrerats allt mer i årsredovisningen. Fokus har varit på att ge läsaren god förståelse för ICA Gruppens strategi, mål och affärsmodell och väsentliga frågor. Ett mål för årsredovisningen är att göra den lättläst och den har en tydlig röd tråd och många pedagogiska modeller vilket underlättar för läsaren. Pdfen kompletteras med en kortversion online som är väl anpassad till mobilformat och snabbt ger läsaren på det allra viktigaste.

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras rapportering sedan 2012 och har ett helhetsåtagande för årsredovisningen som omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning design och produktion.

Resultat

I oktober 2018 fick ICA Gruppen PwC:s pris för bästa rapportering om värdeskapande ” Det som i slutändan gör ICA till årets vinnare är överskådligheten och att den röda tråden finns med genom hela läsningen av rapporten. ICA har lyckats möta juryns huvudkriterier för tävlingen med en rapport som är tydlig avseende värdeskapande, begriplig och fullständig genom att beröra samhällsaktuella frågeställningar.”

 

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält