AF GRUPPEN

Visa hur gruppen skapar värde, tillsammans

... genom en profilfilm som visar vad de decentraliserade dotterbolagen har gemensamt.

AF Gruppen är en ledande entreprenör- och industrikoncern. Den svenska verksamheten bedrivs inom sju dotterbolag, varav fyra arbetar under egna varumärken. Målet är att positionera gruppen som ett företag med en gemensam syn på entreprenörskap och säkerhet – men med ett mycket decentraliserat affärsmannaskap.

Solberg har producerat en gemensam profilfilm som beskriver hur AF Gruppens bolag hänger ihop. Filmen, som är inspelad på åtta olika byggplatser i Sverige, visar styrkan och engagemanget i de olika bolagen, och vad som gör att de passar så bra ihop.

RESULTAT

Resultatet är en film som används på webben och i andra sammanhang där det finns en poäng i att skildra hur en så decentraliserad verksamhet tillsammans skapar värde för kunder, aktieägare, anställda och resten av samhället.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke