Cancerfonden

Bidrar till att bekämpa cancer

... genom kommunikation som beskriver hur bidragsgivarnas stöd kommer till nytta.

.

Bild på omslaget på Cancerfonden Årsberättelse 2021
Första uppslaget i Cancerfonden Årsberättelse 2021
Sida 26 och 27 i Cancerfonden Årsberättelse 2021
Sida 4 och 5 i Cancerfondens Årsberättelse 2021

Cancerfondens mål är att bekämpa cancer. Det gör de genom att finansiera forskning, påverka politik och förvaltning och erbjuda fakta och stöd till personer som är oroliga för sin egen eller närståendes hälsa. Solberg har sedan 2018 hjälpt Cancerfonden att berätta om detta i organisationens årsberättelse.

Årsberättelsen är en del i att bygga trovärdighet för Cancerfonden som organisation såväl som för dess arbete. I årets verksamhetsredogörelse har vi tillsammans lagt mer fokus på att berätta om enskilda insatser som Cancerfonden har bedrivit inom sex strategiska områden:

  • Insamling
  • Forskning
  • Påverkan
  • Prevention
  • Råd och stöd
  • Organisation

Dessutom har vi, precis som i fjol, valt att integrera den så kallade effektrapporten i årsberättelsen. Det innebär att det resultat som Cancerfonden når tack vare de många givarnas bidrag, beskrivs på ett sammanhållet och strukturerat sätt.

Resultat
Resultatet är en årsberättelse som fungerar lika bra som inspiration för bidragsgivare som stöd för Cancerfondens medarbetare i arbetet med att bekämpa cancer.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult