Cancerfonden

Tillsammans ska vi besegra cancer

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera forskning, sprida kunskap och påverka beslutsfattare, arbetar Cancerfonden för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Sedan 2018 har Solberg haft uppdraget att producera Cancerfondens årsberättelse. Solberg har ett helhetsansvar för rådgivning, copy, design och produktion. Årsberättelsen beskriver Cancerfondens strategi och bidrar till att stärka organisationens redan höga trovärdighet genom att konkretisera vad de gör och hur deras arbete ger effekt.

I år har den så kallade effektrapporten, som alla insamlingsorganisationer ska publicera, integrerats i årsberättelsen. Det har lett till en mer enhetlig kommunikation till olika intressenter – och effektiviserat produktionen.

Årsberättelsen finns att läsa på Cancerfondens webbplats.

RESULTAT

En årsberättelse som ger en tydlig bild av hur Cancerfondens arbete skapar värde – genom att förtydliga hur de använder sina resurser för att genomföra aktiviteter som ger effekt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult