CHRISTIAN BERNER

Utveckla varumärket och en ny visuell identitet

... genom att definiera den önskade varumärkesupplevelsen och bygga en varumärkesplattform.

Omslag till Christian Berner Varumärkeshandbok

Christian Berner är ett bolag som ligger i framkant i sin bransch, men som hade en logotyp och visuell identitet som inte uppdaterats i takt med bolagets modernisering. Inför börsnoteringen på Small Cap ville bolaget utveckla sin visuella identitet så att den bättre beskriver dagens Christian Berner.

Tillsammans med kunden definierade vi den önskade varumärkesupplevelsen i en varumärkesplattform. Plattformen bygger på Christian Berners unika egenskaper, konkurrensfördelar, historia och framtida satsningar som förenas i företagets varumärkesidentitet. Plattformen lägger grunden för den nya visuella strategin där vi översätter bolagets identitet och egenskaper i färg och form, ny logotyp och payoff.

För att plattformen och den nya visuella identiteten ska skapa rätt riktning och ge energi till såväl kommunikation som internt i organisationen, arbetade vi med ett internt utvecklingsteam hos kunden. Genom workshops arbetade vi tillsammans fram företagets bärande egenskaper både med det interna och externa perspektivet.

Denna process förankrar varumärket redan under utvecklingen och förenklar den interna implementeringen. Processen ger också viktigt input för att ta fram en äkta varumärkesidentitet och en visuell identitet som bygger den önskade upplevelse. Kundernas bild av Christian Berner fångade vi genom djupintervjuer.

Sida designexempel från Christian Berner Varumärkeshandbok

Christian Berners corporate movie togs fram i samarbete med Solberg, den visar hur Christian Bernerkoncernen har inverkan på miljöer som påverkar många människor.

RESULTAT

En visuell strategi baserad på en väl förankrad varumärkesplattform som mottogs väl av ledning, styrelse och medarbetare med lång historik inom bolaget. Arbetet genomsyrar nu allt ifrån extern kommunikation till kundbemötandet och synen på det egna erbjudandet. Medarbetarna har fått en gemensam riktning och ledstjärna, en vi-känsla som ger energi till säljkåren och ett proffsigt och affärsmässigt uttryck till aktiemarknaden. Resultatet är ett mer nutida Christian Berner, såväl internt som externt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner