Gapwaves

Tydlig och tilltalande investerarpresentation

… genom budskap och design som visar bolagets attraktiva position

Gapwaves vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern för dem som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi för ett säkrare och mer hållbart samhälle. 

Tillsammans med Solberg togs en investerarpresentation fram som på ett bättre och mer pedagogiskt sätt förklarar bolagets affär och position, och som förtydligar skälen till att investera i bolaget. Syftet med presentationen var även att tydliggöra den strategiska förflyttning i värdekedjan som bolaget är i färd med att genomföra. 

Solberg har bidragit med rådgivning kring struktur och innehåll, copy och tagit fram en ny design samt utvecklat illustrationer som bland annat skildrar bolagets erbjudande och strategiska fokus.

RESULTAT

Resultatet är en presentation som pedagogiserar bolagets marknadsförutsättningar, affärsmodellen och den strategiska utvecklingen för att nå bolagets vision. Presentationen används av Gapwaves i externa event och i dialog med investerare för att ge en tydlig bild av Gapwaves som bolag och förmedla bolagets investment case.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR