Gränges

Mer lättillgänglig online med liggande format

Gränges är ett aluminiumteknikbolag med produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2014.

Omslag till Gränges årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020
Exempel från Gränges årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020
Exempel från Gränges årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020
Exempel från Gränges årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020
Exempel från Gränges årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Solberg har samarbetat med Gränges sedan 2015, med bland annat rapportering. I år gjorde vi tillsammans en 90-graders vridning av års- och hållbarhetsredovisningen och lät den få ett liggande format. Ett format som gör den lätt att läsa på skärm men som också innebär att vi, även om rapporten också trycks, släppt lite av uppslagstänket till förmån för att varje sida ska bli så bra som möjligt.

Gränges års- och hållbarhetsredovisning är faktaintensiv, men designen gör informationen lätt att ta till sig då texterna balanseras upp av bilder, illustrationer och grafik. Toppnavigeringen i pdf:en gör den också enkel att snabbt navigera i.

Gränges har en stark position vad gäller hållbarhet, och att hållbarhetsfrågorna är integrerade i allt från strategi till daglig verksamhet känns i årsredovisningen. Det strukturerade hållbarhetsarbetet återspeglas i en väl strukturerad hållbarhetsrapport, och beskrivningen av hur bolaget verkar för att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan beskrivs och illustreras på ett tydligt sätt. 

Gränges har skrivit texterna och Solberg har bistått med koncept, design, projektstyrning och produktion för pdf och print. Rapporten speglar Gränges visuella identitet, men med en utveckling och tillämpning som bidrar till att göra rapporten så lättillgänglig som möjligt.

RESULTAT

Gränges Års- och hållbarhetsredovisning är en väl genomarbetad rapport med stort fokus på bolagets nya strategi och integrerade hållbarhetsarbete. Klimatfrågan är central för Gränges, och bolagets arbete med att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan är tydlig i denna rapport där hållbarhetsfrågorna får ta plats.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner