MEKONOMEN

Förstärka bilden av en långsiktig B2B-aktör

... genom att ta fram en tydlig budskapsplattform för Mekonomens finansiella kommunikation.

Exempel från Mekonomen årsredovisning 2019

Mekonomen Group består av ledande reservdelsdistributörer i norra Europa med egen grossistverksamhet, drygt 460 butiker och 3 600 anslutna verkstäder. Koncernens strävan är att göra billivet enklare genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för bilägare och företag.

Solberg inledde sitt samarbete med Mekonomen Group under 2019. Tillsammans tog vi först fram en budskapsplattform som grund för den finansiella kommunikationen. Uppdraget var sen att producera en årsredovisning med målet att på ett tydligt sätt beskriva koncernens verksamhet och förstärka bilden av en långsiktig B2B-aktör.

RESULTAT

En budskapsplattform för den finansiella kommunikationen samt en årsredovisning som tydliggör Mekonomen Groups affärsmodell och styrkor, samt strategiska fokusområden och hållbarhetsagenda.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR