Nent Group

En rapport som ger läsaren storyn

... med en direkt och effektiv upplevelse online.

NENT Group är Nordens ledande underhållnings- och streamingleverantör. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm Large Cap i slutet på mars 2019, och års- och hållbarhetsredovisningen 2020 är bolagets andra i ordningen och publiceras i pdf-format och som kortversion online.

Nent årsredovisning online 2020 på datorskärm
Collage med omslag och sidor från Nent årsredovisning 2020
Sida om hållbarhet i Nent årsredovisning 2020
PDF och onlineversion av Nent årsredovisning sida vid sida

Att förmedla berättelser finns i företagets DNA. NENT Group har också modet att fullt ut förmedla sin story till läsaren i årsredovisningen. I onlineversionen presenterar VD bolagets story. Att bolaget fokuserar kring innehåll, teknik och medarbetare är tydligt, och års- och hållbarhetsredovisningen 2020 har stort fokus på koncernens strategi framåt.

Att hållbarhet är väl integrerat i bolagets affärsstrategi, kultur och värderingar blir tydligt för läsaren och hållbarhetsfrågorna ges stort utrymme i såväl den strategiska verksamhetsbeskrivningen som i hållbarhetsrapporteringen längst bak i rapporten. Inte minst är bolaget duktiga på att arbeta med och rapportera på frågor kring jämlikhet, mångfald och inkludering.

Solberg har också i år stått för design, projektstyrning och produktion för såväl pdf som onlineversion. Rapporten speglar NENT Groups visuella identitet och tillämpas på ett sätt som gör rapporten lättillgänglig. Det liggande formatet, en genomarbetad design, bildval, pedagogiska illustrationer och diagram ger läsaren en verklig upplevelse.

RESULTAT

NENT Groups Års- och hållbarhetsredovisning är en väl genomarbetad rapport som berättar företagets story. Hållbarhetsfrågorna får ta plats och rapporten genomsyras av bolagets värderingar – mod, jämlikhet, uppskattning och tillit. Designen får rapporten att flyga och onlineversionen gör jobbet för att ge läsaren en snabb och lättillgänglig överblick.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner