SKF

Intelligent and clean growth

En årsredovisning som skapar en känsla av att SKF finns mitt i händelsernas centrum och kan bidra till en mer hållbar industriell utveckling världen över. 

Sida 6 i SKF årsredovisning 2022 på laptop
Sida 14 i SKF årsredovisning 2022 på laptop
Sida 34 i SKF årsredovisning 2022 på laptop

SKF:s produkter och tjänster finns överallt i samhället och är därför en viktig del av vardagslivet för både människor och företag. Företaget har ett av industrins starkaste varumärken och 43 000 kompetenta medarbetare som arbetar för att få saker och ting att gå snabbare och längre, men också renare och säkrare. Alltid med kunden i fokus. 

Solberg har arbetat med SKF sedan 2016 med uppdraget att för olika kanaler utveckla beskrivningen av företaget för att tydligt lyfta fram de vägval som företaget gjort och gör för att maximera industrins positiva påverkan långsiktigt. Åtagandet för årsredovisningen 2022 omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning, design och produktion. I direkt anslutning till att årsredovisningen färdigställdes tog Solberg även fram SKF:s interna och globalt använda företagspresentation. Solberg har under de senaste åren även bidragit med design och produktion av informationsmaterialet för SKF:s Investor Letter och TCFD Rapport, kapitalmarknadsdag samt såväl tryckta som digitala kortversioner av årsredovisningarna. 

RESULTAT

Med fokus på design som tar för sig och korta pedagogiska texter förenklas berättelsen om hur SKF utvecklar lösningar för att göra industrin mer konkurrenskraftig och hållbar. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Jeanette Gustafsson, Senior Consultant and PR Advisor på Solberg

Jeanette Gustafsson

Seniorkonsult och rådgivare PR