VBG Group

En långsiktig ägare med säkerhet i fokus

... genom att visa på en väl fungerande affärsmodell och strategi samt lyfta bolagets nya mission och hållbarhetsramverk.

VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 500 medarbetare i 17 länder. Moderbolaget och koncernledningen bedriver långsiktigt, aktivt ägande av ledande industrivarumärken. Koncernens divisioner erbjuder kunder och slutanvändare industrilösningar som bidrar till en säkrare värld.

Solberg och VBG Group har arbetat tillsammans sedan 2005, bland annat med att vidareutveckla bolagets årsredovisning. En viktig uppgift i arbetet med årsredovisningen 2020 var att tydliggöra bolagets strategi, visa på ett bredare och större värdeskapande, samt att lyfta bolagets nya mission och hållbarhetsramverk.

RESULTAT

En genomarbetad och pedagogisk årsredovisning med ett utvecklat bildspråk och design, där VBG Groups nya mission – Vi skapar ett säkrare samhälle – genomsyrar hela rapporten.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR