Volvokoncernen

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning som en integrerad rapport

På en övergripande nivå handlade arbetet med års- och hållbarhetsredovisningen om att, utifrån Volvokoncernens kommunikationsplattform skapa en integrerad produkt som är intressant och lättillgänglig, men också faktafylld och djuplodande.

I 2020 års rapport tog Volvokoncernen ytterligare ett steg i sin hållbarhetskommunikation genom att integrera den tidigare separata GRI-rapporten. Bolaget tydliggör i rapporten även det pågående arbetet för att uppnå den höga ambitionen om att driva välstånd genom att sträva efter transport- och infrastrukturlösningar som är 100% mer säkra, 100% fossilfria och 100% mer produktiva. Klimatfrågan har generellt fått ta större plats i rapporten. Därutöver har de sju strategiska prioriteringarna uppdaterats, verksamhetsberättelsen komprimerats och en tydligare presentation av Volvokoncernens värdekedja stått i fokus för årets rapport.

Solberg har varit en partner i framtagandet av Volvokoncernens årsredovisning sedan 1968 och medverkar i hela processen från kommunikationsstrategi, koncept och design till produktion och distribution.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR