2020-02-14 / Andreas Johansson

Greenwashing, gäller det dig?

Den europeiska finansinspektionen Esma publicerade i förra veckan sin strategi för hållbara finansmarknader. I pressmeddelandet konstaterade tillsynsmyndighetens ordförande Steven Maijoor att investerarnas preferenser skiftar mer och mer mot gröna och socialt hållbara produkter och att ”hållbarhetsfaktorer i allt högre utsträckning påverkar investeringars risk, avkastning och värde”.

Esmas nya strategi följer arbetet som har inletts i en annan del av EU-maskineriet om att utforma gemensamma regler och definitioner för vad som kan anses utgöra en grön investering – taxonomin som vi skrev om i december här på bloggen. Tills de reglerna är på plats finns det förhöjda risker för så kallad greenwashing, att något utger sig för att vara hållbart utan att vara det, varnade Esma i en kommentar till Financial Times.

En av huvudprioriteringarna i Esmas nya strategi är därför att motverka riskerna för greenwashing. Men övertramp behöver inte bero på ont uppsåt. De kan även vara omedvetna och bero på bristande kunskap eller otillräckliga interna rutiner. I sådana fall löper man som bolag inte bara en risk att tillrättavisas av finansiella tillsynsmyndigheter, utan också att skada sitt varumärke.

För undvika sådana öden och istället hjälpa företag att dra nytta av fördelarna som hållbarhet bjuder inom både finansiering och varumärkesarbete, bistår Solberg med hållbarhetsrådgivning både för rapportering, hållbarhetsrisker och varumärkesutveckling.

Kontakta oss om du vill veta mer eller läs mer om vårt erbjudande.

Källor:

https://www.ft.com/content/dbda1474-493b-11ea-aeb3-955839e06441

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1283_sustainable_finance_press_release.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-105-1052_sustainable_finance_strategy.pdf

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält