Utbildningar

Solbergs rådgivare har lång erfarenhet av utbildningar inom en rad olika områden inom hållbarhet; Allt ifrån hur du integrerar hållbarhet i affären och hittar rätt i ramverksdjungeln, till hur ni rapporterar i enlighet med GRI Standards. Vi är certifierade utbildare inom GRI Standards och håller certifierade tvådagars-kurser i GRI Standards i Göteborg. Kursen ger ökad kunskap om GRI-ramverket och dess införande och tillämpning.

Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet. Vi anpassar självklart företagsinterna utbildningar utifrån era specifika förutsättningar och behov.

Våra utbildningar inom rapportering:

 • Certifierad utbildning i GRI Standards
 • Grundkurs i hållbarhetsrapportering och GRI Standards
 • Hållbarhet enligt Årsredovisningslagen
 • Agenda 2030 och FN:s globala mål: Integrera och rapportera på Agenda 2030
 • TCFD: klimatrisker och scenarioanalyser
 • FN:s Global Compact
 • Integrerad rapportering

Våra utbildningar inom affärsutveckling:

 • Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
 • Integrera hållbarhet i affären och den strategiska styrningen
 • Hållbarhetsstyrning
 • Riskhantering och scenarioanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper till att stärka affärsnyttan i hållbarhetsarbetet. Genom att integrera hållbarhet i strategi- och affärsutvecklingen kan hållbarhetsrapporteringen användas som ett verktyg för att styra, följa upp och kommunicera.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält