Berätta storyn - på ditt sätt!

Som människor är vi hårdkodade att ta till oss och dela med oss av historier. Den kände filosofen och neurobiologen Owen Flanagan konstaterar i sin bok Consciousness Reconsidered från 1992 att historieberättandet tycks vara gemensamt för alla kulturer och samhällen under människans utveckling. Som art är vi inbitna historieberättare, säger han.

Berätta storyn - på ditt sätt!

Inom de ekonomiska vetenskaperna har nobelpristagaren Robert Shiller  ägnat mycket tid åt att fundera kring hur information sprids och driver marknaderna, bland annat i böcker som Irrational Excuberance från 2000 och Animal Spirits från 2009. I sin senaste bok – Narrative Economics: How stories go viral and drive major economic events – utforskar han det ämnet ytterligare.

Om människor använder historier som medel för att sprida information och marknaden trots allt är en samling människor, så följer att de flesta bolag har en ”story ” att berätta, vare sig de vill det eller inte. Frågan är därför snarare om man nyttjar möjligheten och aktivt arbetar med att forma historien om bolaget för att göra sig intressant och ge en rättvisande bild till kapitalmarknaden.

En svag investment story väcker inget intresse eller bygger upp förväntningar som inte är möjliga att infria. Detta riskerar inte bara att leda till feltolkningar och en förtroendekris för bolaget utan även till stora slag i värderingen och i aktiens likviditet. I värsta fall riskerar förtroendet att skadas för lång tid, vilket kan få konsekvenser för bolagets möjlighet att nyttja marknaderna som finansieringskälla.

I en skickligt utformad investment story väcks intresse bland de investerare som söker en risk- och avkastningsprofil som matchas  av bolaget. Ny information kommer att passa in i ett redan etablerat narrativ och bekräfta marknadsförväntningarna, vilket över tid bygger både förtroende och leder till en rättvis värdering.

I Sverige finns nästan 900 bolag noterade på börser och marknadsplatser. Bara på Nasdaqs huvudlista finns det över 330 bolag. Det är med andra ord hård konkurrens om uppmärksamheten för de investor relations-ansvariga ute på bolagen, samtidigt som det för många bolag än inte finns någon etablerad historia berättad för marknaden.

Vi på Solberg kan hjälpa er att hitta och formulera er investment story. Utöver att tjäna som ett verktyg i kommunikationsarbetet, kan en investment story även fungera som ett affärsstrategiskt verktyg. Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er önskade position och affärens verklighet, så att rätt åtgärder kan vidtas för att utveckla bolaget framåt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Andreas Johansson, Communications Consultant and Copywriter på Solberg

Andreas Johansson

Kommunikationskonsult och skribent

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.