Förberedelser, slutspurt & rädda världen

Alla vi som jobbar med finansiell kommunikation och hållbarhetsrapportering vet att nu håller vi i hatten och bara kör. Alla förberedelser och beslut kring teman, huvudbudskap och designkoncept som arbetades fram i höstas, ska nu slutpaketeras och finjusteras för att till slut signeras av vd och styrelse.

Så tillsammans med våra kunder slutspurtar vi nu, för att komma i mål med beskrivningen av våra kunders verksamhet, strategier, hållbarhetsarbete, potential, målområden, bolagsstyrning etc etc. Listan är lång för ja, allt ska ju finnas där, i samma produkt.

Det är nu man upptäcker om man har gjort ett bra förarbete och lagt tillräckligt mycket kraft i start-fasen. Då känner både kunden och vi trygghet i att vägen är tydligt utstakad, och att kommunikationskonceptet och innehållet i års- och hållbarhetsredovisning håller hela vägen. Har förankringen av huvudbudskap, ambitionsnivå och innehållets struktur dessutom gjorts hos ledningsgrupp och styrelse i rätt fas, kan man nu koncentrera sig på finlir och slipa på detaljer.

Hållbarhetsfrågorna

Liksom tidigare år ser vi att många bolag väljer att integrera kommunikationen av sina hållbarhetsfrågor i årsredovisningen, vilket för oss känns som en självklar väg att gå. Alla som GRI-rapporterar måste nu överge G3 och följa riktlinjerna i G4. Ett antal bolag har valt att även koppla sitt hållbarhetsarbete till FNs Sustainable Development Goals där man har valt ut de målområden som är relevanta för verksamheten, och talar om hur man från sitt håll bidrar till att uppfylla det globala målet.

Det kommer också bli spännande att se hur det svenska lagförslaget kring EU-direktivet för hållbarhetsrapportering kommer att se ut och hur det kommer att påverka nästa års rapporter. I maj ska propositionen från regeringen komma och då får vi veta vilka bolag som kommer omfattas.

.. & rädda världen

”Superåret för hållbarhet” 2015 är över – världsledarna har mötts, besluten är tagna och målen är uppsatta. Nu återstår att se hur världen, näringslivet men även vi själva lyckas. I fredags klubbade till exempel Frankrike igenom förbud mot att slänga mat, ett steg i att minska det enorma globala matsvinnet. Målen och insatserna kan ses oöverstigliga men jag gillar hur FN vänder sig till oss för att bryta ner målen på individnivå till enkla saker i vardagen. Kolla här: ”The Lazy Person’s Guide to Saving the World!” och bli en Sofa Superstar om du inte redan är en! 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.