ICA Gruppen och Gränges bäst i Sverige på finansiell kommunikation

Just idag gläds vi lite extra mycket över att få vara samarbetspartners med ICA Gruppen och Gränges. De båda börsbolagen, large cap respektive mid cap, får högsta betyg av de finansanalytiker som deltagit i Regis årliga utvärdering av börsbolagens samlade Investor Relations-funktion. Utvärderingen har gjorts av Sell-side analytiker som aktivt bevakar bolagen.

ICA Gruppen och Gränges bäst i Sverige på finansiell kommunikation

Regi har i den 19:e upplagan av IR Nordic Markets inkluderat 129 börsnoterade bolag i Sverige och Norden. Utvärderingen omfattar drygt 20 kriterier, från årsredovisning och webbsida till personliga relationer och förtroende för bolagets högsta ledning.

Grattis ICA Gruppen och Gränges!

Regi skriver i sitt pressmeddelande att analytikerkåren under de senaste åren minskat stadigt, samtidigt som det har kommit många nya bolag till börsen. Det är tydligt att den minskande analytikerkåren får mer att göra och mindre tid för respektive bolag i kombination med att kommunikationsvägarna är fler och bruset många gånger högre. Detta gör det viktigare än någonsin att nå fram med sin kommunikation för att undvika en potentiell informationsrabatt.

I årets studie efterfrågar analytikerna inte bara transparens och tydlighet/stringens utan också tolkningshjälp från bolagen i mjuk form. Man vill ha ”Comments”, ”Notes”, ”Color”, ”Granularity”, ”Summaries” och andra mjuka formuleringar för värderingen. Dessa uttryck syntes inte i studien för några år sedan och det visar att strikt faktastyrd värdering går mot en ”Behavioral valuation”.

Läs mer på:

www.ir-nordicmarkets.se

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.