Kvartalsrapportering i osäkra tider

Några tips och tankar givet rådande osäkerhet i vår omvärld. Delårsrapporten för det första kvartalet är den kommunikationskanal som ligger närmast till hands. Ta därför tillfället i akt och ge en rättvisande bild av det nuvarande läget i bolaget. Känner ni att ni behöver en hjälpande hand kring detta, så kan vi på Solberg vara ett bollplank. Om behovet finns kan vi även hjälpa er med att ta fram en ny mall, skriva vd-ord eller sköta hela produktionen av er rapport.

Kvartalsrapportering i osäkra tider

ÖVERGRIPANDE • Ha respekt för att läget är väldigt oklart och osäkert just nu samt att tydliga och raka besked kanske inte går att ge. Resonera och förklara och var inte rädd för gråskalor.

MARKNADSLÄGET • Coronakrisens påverkan på efterfrågan är svårbedömd och kommer i det korta perspektivet bero på politiska dekret och åtgärder, kanske i flera olika länder. Hur efterfrågan påverkas på längre sikt beror på hur mycket ekonomisk ärrvävnad som byggs upp under det akuta krisförloppet. Kanske ändras också människors vanor och konsumtionsmönster. Det är väldigt mycket som är oklart i dessa speciella tider. Överväg därför att vara mer detaljerad och specifik i bakåtblickande kommentarer. Undvik att säga för mycket om framtiden som är oviss.

LEVERANSFÖRMÅGA • Hur påverkas underleverantörerna? Era egna produktionsenheter/kontor? Berätta om nuläget och vilka åtgärder som vidtas.

ÅTGÄRDER FÖR ATT PARERA KRISEN • Att värna sin personals trygghet och säkerhet är i alla lägen primärt och dessutom något av en hygienfaktor. Var därför tydlig kring korttidspermitteringar och andra åtgärder ni vidtar och dess effekter.  

OM ERT BIDRAG TILL BEKÄMPNINGEN AV VIRUSET • Det är viktigare att faktiskt bidra än att berätta om det. I det här läget kan det även ses som opassande att berätta om ifall denna kris leder till affärsmöjligheter.

Vi hjälper gärna till med kommunikationsstöd

Delårsrapporten för det första kvartalet är den kommunikationskanal som ligger närmast till hands. Ta därför tillfället i akt och ge en rättvisande bild av det nuvarande läget i bolaget.

Känner ni att ni behöver en hjälpande hand kring detta, så kan vi på Solberg vara ett bollplank. Om behovet finns kan vi även hjälpa er med att ta fram en ny mall, skriva vd-ord eller sköta hela produktionen av er rapport.

I rådande osäkra tider vill vi även betona vikten av kommunikation från ledande befattningshavare. Vd-ordet i delårsrapporten är därför väldigt viktigt, och i kommande stämmoperiod är det värt att tänka till kring vd:s anförande på stämman. Vi kan vid behov bistå i paketeringen och spridningen av era budskap.

Transparens extra viktigt

Det är också viktigt att inte låta hållbarhetsarbetet stanna upp - den lagstadgade hållbarhetsrapporten kommer behöva upprättas och era nyckeltal följas upp i kommande års- och hållbarhetsredovisning. I ljuset av krisen kommer efterfrågan på transparent information gällande företagens hållbarhetsarbete och ansvar vara extra viktig!

Kontakta oss gärna för att få assistans med specifika råd eller kommunikationsinsatser anpassade efter just era behov!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.