Redo för nya hållbarhetskrav?

Experter förutspår en massiv omställning under 2020-talet. Vi ser många exempel på att vi står inför en historisk vändpunkt.

Redo för nya hållbarhetskrav?
  • 500 kapitalförvaltare, som tillsammans förvaltar 90 biljoner dollar, har skrivit under PRI (Principles for Responsible Investing).
  • Världens största kapitalförvaltare, BlackRock, röstade förra året mot ansvarsfrihet för 4800 direktörer i 2700 företag som inte var tillräckligt bra på att rapportera eller hantera hållbarhetsfrågor.
  • EU har lanserat the Green New Deal, en färdplan för det kommande decenniet som innebär investeringar på 1 biljon euro för att främja hållbar utveckling och hantera klimatförändringar. 
  • 177 företag har nu anslutit sig till partnerskapet Science Based Targets och lovar med det att bli klimatneutrala senast 2050 vilket är en fördubbling sedan september 2019.

Det här sänder tydliga signaler om att omställningen nu kan ta ytterligare fart. Men med det kommer också ökade krav på transparens för att intressenter ska kunna utvärdera effekterna av företagens verksamheter.

”Sustainable development is a singular and indisputable global priority. One important catalyst to a sustainable future is transparency: the ability for all stakeholders to evaluate the impacts and benefits of corporate activities." – Tim Mohin, CEO, Global Reporting Index (GRI)

GRI har utvecklat rapporteringsprinciper i tjugo år som nu en del av nästan alla multinationella företags hållbarhetsredovisningar. Sex av tio företag i EU använder GRI Standards. I samband med den gröna given signalerar EU-kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis tre större förändringar kopplat till hållbara investeringar och hållbarhetsredovisning framöver:

  • EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering ska ses över, med nya krav för företag att fördjupa upplysningarna om hållbarhetsrisker och möjligheter
  • EU kommer att upprätta tydliga rapporteringsstandarder baserat på de bästa och mest accepterade delarna av nuvarande standarder
  • Den gröna given måste vara en del av bredare globala insatser och finansieringsåtaganden för att skala upp hållbar finansiering till den nivå som världen behöver

Företag behöver därför säkerställa att de kan leverera en hållbarhetsrapport som lever upp till de ökade kraven och som transparent beskriver hur de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna styrs och följs upp. För det krävs inte bara bättre rapportering utan även tydligare strukturer och processer.

GRI Standards är i det avseendet ett utmärkt ramverk. Det är ett av världens mest använda och välkända hållbarhetsramverk och det ger företagen en bra struktur för att följa upp och rapportera på sina väsentliga hållbarhetsfrågor, så att de kan leva upp till den ökande kravbilden.

Solberg är en av fem organisationer i Sverige som har en certifierad utbildning i GRI Standards och vi erbjuder strategisk rådgivning som binder ihop affären. Lär dig mer om ramverket genom vår certifierade utbildning i GRI standards den 21–22 april!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Kajsa Sterner, Communications Consultant and Sustainability Advisor på Solberg

Kajsa Sterner

Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.