Seminarium kring MAR och finansiell rapportering

Torsdag den 14 november kl. 10.00-12.00 kommer Erik Sjöman, Vinge, och Nils Liliedahl, SFF, och gästar oss på Solberg. 

Seminarium kring MAR och finansiell rapportering

Tillsammans med SIRA, Swedish Investor Relations Association, som är en egen grupp inom SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening, arrangerar Solberg detta kostnadsfria seminarium med fokus på finansiell rapportering och bestämmelserna i MAR.

Program
09.45 Samling

10.00 Finansiell rapportering, Nils Liliedahl, SFF
Nils som är generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn för Sveriges bästa årsredovisning går igenom iakttagelser, trender, relevant statistik och goda exempel i börsbolagens finansiella rapportering.

10.45 Paus med kaffe

11.00 MAR, Erik Sjöman, Vinge
Trots att bestämmelserna i MAR kring insiderinformation, uppskjutet offentliggörande och rapportering till börs och Finansinspektionen nu har funnits i några år är fortfarande frågorna många kring hur man som bolag ska hantera dessa frågor. Erik, som är affärsjurist på Vinge med aktiemarknadsrätt som specialitet, går igenom bestämmelserna, beslut och disciplinavgöranden av börser och FI, vedertagen praxis och vad man som bolag ska göra för att undvika misstag.

Plats: Solberg, Sankt Eriksgatan 6, Göteborg
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälan görs via SFF på mailadress: kansliet@finansanalytiker.se

Vid eventuella frågor om arrangemanget kontakta:
Mia Bernhardsson 031-771 75 00,
mia.bernhardsson@solberg.se.

Varmt välkommen!

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.