Earth Hour

Släckte du?

I slutet av mars arrangerades Earth Hour för tionde gången, och även i år slog manifestationen rekord. Totalt deltog 178 länder, och i Sverige deltog 84 procent av kommunerna.

Släckte du?

Men har det verkligen någon effekt?

Om alla släcker lamporna i en timme, kan det påverka klimatet?

Förmodligen inte. Enligt WWF är det inte belysning som är den största klimatboven, snarare stora industrier och transporter.

Det som däremot kan uppnås är en ökad medvetenhet om klimatfrågor. Syftet med Earth Hour är dels att skicka en signal till politikerna och få dem att agera i klimatfrågan, dels att inspirera människor att börja med mer klimatsmarta vanor i sin vardag.

Genom ett antal olika kringaktiviteter vill arrangörerna öka medvetenheten om att vi som lever i den rikare delen av världen står för en stor del av den negativa påverkan på klimatet, medan det är de som bor i de fattigare delarna av världen som drabbas värst av konsekvenserna. För att råda bot på detta måste vi alla dra vårt strå till stacken, såväl privatpersoner som företag.

Sustainable Development Goals

Förra året antogs FN:s nya mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals. Syftet är bland annat att utrota fattigdom och minska koldioxidutsläpp, och företagen ges en stor roll i arbetet för att uppfylla målen. Vi har redan börjat se exempel på företag som kopplar hållbarhetsmålen till sin verksamhet och sin hållbarhetsrapportering, och fler lär följa efter.

Så visst har manifestationer som Earth Hour effekt. Om du och jag blir mer klimatsmarta i vår vardag, och företagen vi arbetar på anpassar sin verksamhet för att minska sin klimatpåverkan är det ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar värld.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan integrera arbetet med Sustainable Development Goals i er rapportering och kommunikation, kontakta oss på Solberg!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Bild på Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.