Viktigt med hållbarhet

Hållbarheten är det viktigaste området inför de kommande årens rapportering, enligt deltagarna på Solberg Insights.

Viktigt med hållbarhet

När deltagarna listade de viktigaste frågorna för 2019 handlade 47 procent av svaren om hållbarhet, klimat eller och ramverket TCFD. Lönsamhet, resultat och strategi samlade bara 15 procent.

Några trender vi ser kopplat till detta är hållbarhetsfrågornas ökade relevans för alla branscher, ett ökat globalt tryck med Greta Thunberg i spetsen, kommande förändringar i regelverk och kunder som ställer allt högre krav på transparens. Hållbarhet får en allt tydligare koppling till affären, både som risk och som möjlighet.

Det hållbarhetsområde som uppfattades som mest utmanande handlade om mänskliga rättigheter.

Solberg Insights arrangerades den 15 och 17 maj, och då pratade vi om de senaste trenderna inom rapportering. Statistiken bygger på de frisvarsfrågor som vi ställde till deltagarna under seminariet.

Vill du veta mer om hur ni kan utveckla er rapportering och öka tydligheten i er hållbarhetskommunikation, hör av dig.

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.