Hållbarhetskommunikation

Kommunikation är en förutsättning för att nå ut med hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetskommunikation, både externt och internt, förankras hållbarhetsarbetet i organisationen och bland era intressenter. Tillsammans med vår designstudio integrerar vi rådgivning och budskap med strategisk design för både digitalt och tryckt material. 

Huvudsakliga uppdrag inom hållbarhetskommunikation:

  • Rådgivning
  • Budskapsformulering
  • Produktion och design
  • Intressent och målgruppsanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper er att förbättra kommunikationen med era målgrupper och integrera hållbarhetsarbetet för att utveckla er affär och stärka ert varumärke. Vi stöttar, utbildar och rådger vid rapportering i linje med såväl lagkrav som internationella ramverk så som GRI, FN: globala målen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och TCFD.  Med gedigen erfarenhet hjälper vi er att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg för ständiga förbättringar.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält