Kommunikationskoncept

Ett koncept för kommunikation översätter analys och strategi till konkret kommunikation som känns och märks. Vi tar fram en bärande idé som känns, märks med konkreta budskap och smarta lösningar som svarar mot målgruppens behov och motiv. Kommunikationsinsatserna tillämpar vi sedan i de kanaler där du bäst når din målgrupp, vare sig det är en annons, en kampanj i sociala medier eller som en röst i samhällsdebatten, oftast är det en kombination.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se

Varumärke

Ett starkt varumärke är laddat med förtroendekapital som ger konkurrensfördelar. Vi hjälper dig utveckla företagets eller organisationens varumärke, från analys till aktivering.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält