Employer branding

Hur är det att jobba som teknikkonsult?

Att ta steget från högskolan till det första jobbet som nyexad kan uppfattas som nervöst, men det löser COWI genom ett ambitiöst onboarding-program.

Hur är det att jobba som teknikkonsult?

Solberg har haft förmånen att få hjälpa till med rekrytering till programmet som heter Let’s start at COWI och som pågick under våren 2021. 

I februari besökte vi ett coronaglest kontor vid Göta älv för att intervjua Joel (bild ovan) och Sabiha, två COWI-anställda som tidigare har deltagit i Let’s start at COWI. Resultatet blev två filmer som beskriver nyttan av det nätverk och de kunskaper man får med sig.

 

Kampanjen vände sig till studenter på alla universitetsprogram som ryms inom det breda begreppet samhällsbyggande. Programmet omfattar 20-30 personer, som får jobb på COWI. Filmen är producerad av Solberg och Kanvassfilm och redigerad av COWI.

Klas bästa tips inför ESEF-taggningen

05 september 2023

Solberg har rekryterat ESEF-experten Klas Rubendahl som tidigare arbetat på CtrlPrint för att kunna erbjuda våra kunder ett effektivare arbetssätt kring taggningen och fördjupad teknisk support under processen.