Hållbarhetskommunikation

Nya lagen om hållbarhetsrapportering klubbad!

Riksdagen sa igår ja till regeringens förslag om krav på redovisning av hållbarhet och mångfaldspolicy!

Nya lagen om hållbarhetsrapportering klubbad!

Beslutet innebär förändringar bland annat i både årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Lagändringarna träder i kraft enligt plan den 1 december i år och innebär att en hållbarhetsrapport ska publiceras senast under 2018 (för räkenskapsåret 2017). 

Kraven gäller för bolag som uppfyller fler än ett av följande villkor:

  • medeltalet anställda överstiger 250,
  • en balansomslutning som överstiger 175 Mkr, och
  • en nettoomsättning som överskrider 350 Mkr.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla information om bland annat miljö och mänskliga rättigheter och ungefär 1 600 bolag omfattas av rapporteringskravet, alltså många fler än de 100 bolag som omfattades av det EU-direktiv som lagen grundas på.

En sammanfattning av förslaget, betänkande och riksdagsbeslutet finns att läsa på riksdagens webbplats.

Den 2 december deltar Solberg i en av CSR Västsverige arrangerad frukost i Göteborg för att bidra i diskussionen kring hur den nya lagen kan hanteras av bolagen och hur hållbarhetsrapporten kan bidra till att stärka bolagens kommunikation kring hållbarhetsfrågorna. 

Av de svenska börsnoterade bolagen är det redan många som hållbarhetsrapporterar och flertalet på en ambitiös nivå. Frågor kring klimat och hållbarhet har varit på den globala agendan under en period och hjälpt till att sätta frågorna på agendan hos bolagen och deras intressentgrupper.

Har du funderingar på hur den nya lagen påverkar dig och ditt företag – hör gärna av dig så hjälper vi dig med analys och att ta fram en plan för hur du kan komma vidare och planera din hållbarhetsrapportering framåt!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.