Redo för talande rapportering?

Rapportering är avgörande när du ska kommunicera ditt företags utveckling. Men form och innehåll utmanas av nya tekniska möjligheter, fler och mer avancerade målgrupper samt växande krav i samhället på öppenhet och konsekvensanalys. Hur påverkar detta dig?

Redo för talande rapportering?

Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen. Världen har tidigare genomgått radikala förändringar i och med utvecklingen av ångmotorn, elektriciteten och senast datorer och nätverk. Förändringen som nu påverkar oss är digitaliseringen, i och med att fysiska företeelser ersätts av digitala. Utöver att exempelvis filmer och skivor ersätts av streamat material och att bankkort blir överflödiga när vi betalar med mobilen, kommer vi högst troligt att snart få uppleva digitala människor, dvs robotar. Riktigt snart.

Word Error Rate (WER) hos robotar har minskat till en nivå som ligger i klass med vanligt talat språk, och vi har redan gränssnitt som Apples Siri eller Microsofts Cortana. Spike Jonzes film HER lanserades som en science fiction 2013, men scenariot skulle redan kunna vara verklighet.

Rapporteringstrenden visar en minskning av antalet tryckta årsredovisningar, men en PDF på webben är också statisk envägskommunikation. Den radikala digitalisering som är på gång skapar möjligheter för en mer visionär utveckling av rapportering än så och, faktiskt, kräver det. Digitala rapporter har redan utvecklats från en form med samma struktur som PDF/trycksak, till en mer lättillgänglig one-pager. Fast vill vi göra rapporteringen ännu mer dynamisk för att möta samhällets ökande krav på interaktivitet och på att relevant data kommuniceras i realtid? Efter one-pagern – kommer vi att rapportera med realtidsdata och en talande ”Sök”-sida som gränssnitt?

Det är både tidskrävande och sårbart att kontinuerligt dela med sig av aktuell nyckeldata och andra transparenta uppdateringar kring företagets utveckling. Och det krävs mod att ”boldly go where no one has gone before” och stå i fronten för en förändring av standarderna kring finansiell rapportering. Vågar du?

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Fredrik Rittberger, Senior Consultant and Digital Advisor på Solberg

Fredrik Rittberger

Seniorkonsult och digital rådgivare

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.