Uppnå Nobelstandard genom förenkling

Uppnå Nobelstandard genom förenkling

Priset i fysiologi eller medicin gick till en grupp amerikaner som lyckats förklara urverket bakom vår biologiska klocka. Och forskarna som fick fysikpriset har bevisat Einsteins teori om gravitationsvågor, en framgång som jämförts med att finna ”astronomins heliga graal”.

Forskare vid universitet och högskolor har tre uppgifter. Att 1) utbilda, 2) forska och 3) sprida sin forskning till en bred publik utanför lärosätena. Den tredje uppgiften är till och med lagstadgad.

Forskare ska alltså förmedla sin kunskap till oss alla. Och visst sker det många gånger på ett bra sätt, till exempel på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, där forskarna får en arena som populariserar deras rön.

Men samtidigt finns i forskarsamhället ett motstånd mot den tredje uppgiften. Det finns flera skäl till det. Som forskare får du inte högre lön eller högre status om du är duktig på att kommunicera brett. Det som ger akademiska meriter är publicering av vetenskapliga artiklar som riktar sig till en akademisk publik. Den forskare som beskriver sin forskning på ett enkelt sätt riskerar att bli betraktad som trivial av sina egna.

Det finns alltså ett motstånd att kommunicera så att alla förstår. Den känslan är nog inte forskarna ensamma om. Företagsledare, ledare inom offentliga organisationer, politiker – många gånger talar de nog mer till sina egna än till övriga intressenter.

Men när de gör så går de miste om något väldigt viktigt – utifrånperspektivet. De missar chansen att få nya perspektiv på sin verksamhet. De missar chansen att använda omvärlden som utvecklingskraft. Och missar kanske också en bredare finansiering och kommersialisering av sina idéer. Och det är dumt.

Vi på Solberg hjälper ibland forskare och andra att presentera sin kunskap utifrån omvärldens frågor. Vi hoppas ge dem en aha-upplevelse: Det som verkar enkelt och trivialt är i själva verket riktigt smart.

Fundera på det.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.