Webinar visade hur Castellum arbetar med klimatfrågan

När Solberg arrangerade webinar TCFD och scenarioanalyser, berättade Castellums hållbarhetschef Filip Elland om deras arbete för att bli 100 procent klimatneutrala.

Webinar visade hur Castellum arbetar med klimatfrågan

Här finns Filips presentation och nedan följer tre av de frågor från chatten som aldrig hann besvaras.

Har certifieringen NollCO2 hjälpt er i arbetet?

NollCO2 är egentligen första gången som man kopplar klimatfrågan till helheten när det gäller byggnader. Arbetet med certifieringen har hjälpt oss mycket, framför allt i och med att den har rest så många nya frågor. Tidigare har vi saknat mätdata, men vårt pilotprojekt i Örebro har gjort att vi tagit fram rutiner för att räkna på projekten och sätta mätbara mål för deras klimatpåverkan.

Hur kan vi som golvleverantörer bidra till att fastighetsbranschen når sina klimatmål?

Som byggherre ställer vi funktionskrav på våra leverantörer och i förlängningen innebär klimatambitionerna att leverantörerna måste kunna visa att produkterna svarar mot våra krav. Det är en förutsättning för att överhuvudtaget vara valbar. Hur bra en produkt än är, så måste materialet vara dokumenterat för att vara aktuellt.

Tror du att Boverkets klimatdeklarationer kan bidra till minskning av utsläpp i projekt? Har ni börjat jobba med dessa?

Jag tycker att det är jättebra att det ställs krav på att räkna och redovisa. Det tvingar alla att ta fram siffror. Däremot tror jag inte att det i sig kommer att leda till utsläppsminskningar, så länge deklarationerna inte är kopplade till krav på minskade utsläpp. Vår förhoppning är att det ska gå snabbare och att Boverket kommer att ställa konkreta krav. Branschen behöver ställa om.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

Lärdomar av Oceana-branden

26 mars 2024

Under ett frukostseminarium hos oss berättade Lisebergs PR- och kommunikationschef, Mårten Westlund, för första gången publikt om kommunikationsarbetet före, under och efter branden i Oceana.