Varumärke

Ett starkt varumärke är laddat med förtroendekapital som ger konkurrensfördelar. Vi hjälper dig utveckla företagets eller organisationens varumärke, från analys till aktivering.

Rådgivning

Vad är egentligen utmaningen? Och var finns varumärkets potential? Tillsammans ringar vi in vad vi kan göra för att stärka varumärket, steg för steg. En undersökning som visar vad kunderna verkligen tycker om er är ofta en ögonöppnare som ger arbetet med att utveckla varumärket och erbjudandet en knuff i rätt riktning.

Varumärkesstrategi

Vi bygger er varumärkesstrategi på varumärkets faktiska egenskaper. Vi sätter också fingret på det som ni behöver utveckla för att bli ännu intressantare för kunder och intressenter. Vår beprövade process involverar medarbetare och kunder, och bygger därför ett trovärdigt och starkt varumärke som ni kan leva upp till och stärka från dag ett. Varumärkeshierarki/-struktur. Lansering, implementering och uppföljning.

Kommunikationskoncept

Ett koncept för kommunikation översätter analys och strategi till konkret kommunikation som känns och märks. Vi tar fram en bärande idé som känns, märks med konkreta budskap och smarta lösningar som svarar mot målgruppens behov och motiv. Kommunikationsinsatserna tillämpar vi sedan i de kanaler där du bäst når din målgrupp, vare sig det är en annons, en kampanj i sociala medier eller som en röst i samhällsdebatten, oftast är det en kombination.

Visuell identitet/grafisk profil

En väl utformad designstrategi utgår från varumärkesarbetet och får omvärlden att uppleva varumärket så som du vill. Vi tar fram den visuella identiteten och presenterar den i en pedagogisk handbok med konkreta designexempel som hjälper dig att kommunicera varumärket på alla fysiska och digitala kontaktytor.

Employer Branding

Vad gör ditt företag intressant på arbetsmarknaden? Och vad efterfrågar de du vill attrahera? Vi hittar styrkorna som gör att du behåller och attraherar medarbetare som matchar företagets kultur och affärsstrategi. Vi skapar också det kommunikativa konceptet och anpassar det för alla relevanta kontaktytor där dina nya medarbetare finns.

Omvärldsanalys

I arbetet med att utveckla ert varumärke, behöver vi veta hur ni uppfattas av era intressenter – men också vilka positioner era konkurrenter har valt. Dessutom är det nödvändigt att analysera de förändringar i samhället som påverkar er marknad. Med denna omvärldsanalys som grund, går det att hitta den position på marknaden där ni kan tillfredsställa behov som tidigare inte har blivit tillgodosedda.

Internkommunikation

Ett starkt varumärke byggs inifrån. Vi hjälper dig att ta fram effektiva sätt att skapa samsyn i hela organisationen och att stärka företagskulturen. Vi tar fram strategin för vad som ska sägas, hur det ska sägas, till vem och i vilken kanal.

Onlinekommunikation

Vad ska dina målgrupper göra online? Vi målstyr flödena på din webbplats med en kombination av funktion, form och innehåll. Vi är särskilt duktiga på att skapa en bra användarupplevelse och ett relevant innehåll för corporatesajter och business to business.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält